อังกฤษห้ามเที่ยวบินจาก 6 ประเทศ นำ “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” ขึ้นเครื่อง

คุณอาจจะชอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *