ติดแท็ก WWF

สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ 0

ค้นพบ สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ เพิ่มอีก 163 สายพันธุ์ ในลุ่มแม่น้ำโขง

กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) เผยรายงานการค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ กว่า 163 สายพันธุ์ ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง

สัตว์ทะเล 0

นิวซีแลนด์ เตรียมประกาศ “เขตอนุรักษ์ทางทะเลแห่งใหม่”

รัฐบาลนิวซีแลนด์เตรียมเล่นกำหนดการให้พื้นที่บริเวณเกาะเคอร์มาเด็ก ซึ่งกินพื้นที่เทียบเท่าประเทศฝรั่งเศส อยู่ห่างตอนเหนือของประเทศให้เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำทางทะเลแห่งใหม่