ติดแท็ก แอดิเลด

กลุ่มเมฆ 0

ตื่นตา! ภาพอัศจรรย์ “กลุ่มเมฆ” เรียงตัวบนท้องฟ้าออสเตรเลีย

ภาพอัศจรรย์! ผู้โดยสารของสายการบินแห่งหนึ่งถ่ายติดภาพอันน่าตื่นตะลึงของ “กลุ่มเมฆ” ที่ก่อตัวทอดยาวเป็นลายขวางบนท้องฟ้า