ติดแท็ก ดาวเคราะห์คล้ายโลก

ดาวเคราะห์ 0

นักวิทย์ฯ ค้นพบ “ดาวคล้ายโลก” ห่างแค่ 39 ปีแสง

นักดาราศาสตร์ค้นพบ “ดาว GJ1132b” ขนาดใหญ่กว่าโลกถึง 1.4 เท่า มีชั้นบรรยากาศ ไอน้ำร้อน และก๊าซมีเทนเหมือนกันทุกอย่าง อยู่ห่างออกไป 39 ปีแสง

ดาวเคราะห์ 0

พบชั้นบรรยากาศ บน “ดาวเคราะห์คล้ายโลก” ครั้งแรก

นักวิทยฯ ค้นพบ ชั้นบรรยากาศบนดาวเคราะห์คล้ายโลก อยู่นอกระบบสุริยะเป็นครั้งแรก โดยดาวดวงนี้อยู่ห่างจากโลก 39 ปีแสง

ดาวเคราะห์คล้ายโลก 0

ค้นพบ “ดาวเคราะห์คล้ายโลก” ที่อยู่ใกล้โลกที่สุด แค่ 4.2 ปีแสง

ฮื่อฮา… นักดาราศาสตร์ ค้นพบ “ดาวเคราะห์คล้ายโลก” นอกระบบสุริยะดวงใหม่ อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าดวงอื่นๆ ห่างออกไปแค่ 4.2 ปีแสงเท่านั้น