ติดแท็ก การฆ่าตัวตาย

วัยรุ่น 0

ปัญหาสุขภาพทางจิต สาเหตุหลักทำให้วัยรุ่นเสี่ยงฆ่าตัวตาย

ตัวเลขของผู้เสียชีวิตทั่วโลกส่วนใหญ่ มาจากการคิดสั้น-ฆ่าตัวตาย เนื่องด้วยสุขภาพจิต รองจากอุบัติเหตุทางท้องถนน พบมากในวัยรุ่น โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ญี่ปุ่น 0

ญี่ปุ่นจัดแคมเปญ “สัปดาห์ป้องกันการฆ่าตัวตาย”

ญี่ปุ่นกำหนดให้วันที่ 10-16 กันยายน เป็น “สัปดาห์ป้องกันการฆ่าตัวตาย” เพื่อสนองรับนโยบายของยูเอ็นที่กำหนดให้วันที่ 10 กันยายนของทุกปีเป็น “วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก”