ยานอวกาศโซยุซ แยกตัวออกจากสถานีอวกาศนานาชาติ เดินทางกลับสู่โลกแล้ว!

คุณอาจจะชอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *