เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ “โซลาร์ อิมพัลส์” เดินทางถึงนครนิวยอกร์กแล้ว!

คุณอาจจะชอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *