ดาวเทียม “คิวบ์แซท” ดวงแรกของโลกที่เด็กประถมสร้าง ขึ้นสู่วงโคจรแล้ว

คุณอาจจะชอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *