ภูเขาไฟปะทุ ชาวบ้านอินโดนีเซียเร่งอพยพ

คุณอาจจะชอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *