ศ.สเนป (อลัน ริคแมน) จากแฮร์รี่ พอตเตอร์ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งแล้ว

คุณอาจจะชอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *