“หมึกกระดองยักษ์” เปลี่ยนสีคล้ายตัวเมีย เรียกคู่-ดึงดูดเพื่อผสมพันธุ์

คุณอาจจะชอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *