แบบนี้ก็มีด้วย! โรงเรียนจีนจัดตั้ง “ธนาคารคะแนน” ให้นักเรียนกูยืมไปเพิ่มคะแนนสอบ

คุณอาจจะชอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *